Menu

E-OBD

European On Board Diagnos, E-OBD är sedan 2001 en lagstiftad diagnosstandard på alla bensindrivna personbilar sålda inom EU.
Från 2004 gäller detta även alla dieseldrivna personbilar.
Standarden är en utveckling av OBD-II som använts i USA redan 1994. Vissa bilar kan därför ha denna funktion även före 2001.

Detta innebär att man kommunicerar med bilen via standardiserade protokoll (språk), för att ställa diagnos.
Kommunikationen skall ske enligt ISO 15031, vilket innebär att något av nedanstående språk skall användas.

• J1850 VPMW ( GM )
• J1850 PWM ( Ford )
• KWP2000 (ISO14230) och
• ISO 9141-2 ( Europa och Asien
• CAN ISO 15765-4 ( Senare bilar )
Controller Area Network

Kommunikationen med bilen sker via diagnosuttaget, (CARB-kontakt), som skall vara placerat i kupén.